ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Contact Person
Title: 
Mr.
First Name: 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Family Name: 
ΚΑΜΠΕΡΗΣ
Position: 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΠΕΔΑ
E-mail address: 
vkabe@tee.gr
Phone number (Numbers only, please include your country international dialling code after the +): 
+306945237453
General Information
Complete name of the applicant institution/organisation in original language: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Short name (if commonly used): 
Π.Ε.Δ.Α.
Translation of the complete name of the applicant institution/organisation in English: 
REGIONAL ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES OF ATTIKA
Official address of the institution/organisation: 
ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ 10434
Street, number: 
ΚΟΤΣΙΚΑ 4
Post Code: 
10434
City: 
ΑΘΗΝΑ
Country: 
Greecepedattikis.gr
Current affiliation
The AFE-INNOVNET Thematic Network: 
Yes
The European Innovation Partnership on Active and Healthy aging: 
No
The WHO Global Network of Age-Friendly Cities and Communities: 
No
An affiliated member of the WHO Global Network of Age-Friendly Cities and Communities: 
No
The WHO European Healthy Cities Network: 
No
The signatories of the 2013 Dublin Declaration on Age-Friendly Cities and Communities in Europe: 
No
Type of organisation
Type of organisation: 
Formal network of local and/or regional authorities » Full member
Additional information
size of our total population: 
3828434 inhabitants
Percentage of residents above the age of 60: 
10 %
We are already working on: 
Social participationCivic participation and employment
We would like to start working on: 
TransportationHousingCommunication and informationCommunity support and health servicesOutdoor spaces and buildings
Building on the previous information, please provide a brief summary (250-300 words) of your city or community's policies, programmes and services targeted at older people and how you are planning to make your community more age-friendly. If your application is successful, this summary will be published on the Covenant's website: 

Η Αττική είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας. Συγκεντρώνει πάνω από το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η Π.Ε.Δ.Α. σαν ένωση των Δήμων της Αττικής (66 Δήμοι) μέσα στις σημερινές συνθήκες της κρίσης προσπαθεί να ενισχύσει κάθε δράση κοινωνικής παροχής.
Στα πλαίσια αυτά ήδη...